Wójt wniósł o podwyższenie podatków lokalnych

Wójt przedstawił Radzie Gminy Wierzbica projekty uchwał, dotyczące zmian [...]