Wójt przedstawił Radzie Gminy Wierzbica projekty uchwał, dotyczące zmian stawek podatków lokalnych.

Dotyczyły one zmiany stawek podatku dla podatku rolnego, od środków transportowych oraz nieruchomości w tym od lokali mieszkalnych.

W skrócie – dla tych bez czasu na czytanie

Wój Zdzisław dulias zaproponował w każdej z powyższych kategorii ok. 15% podwyżkę stawek podatku i tak:

  • od nieruchomości tj. gruntów, budynków i budowli – odrzucone przez radę
  • podatku rolnego – odrzucona przez radę
  • od środków transportowych – odrzucone przez radę, nowe stawki dotyczą tylko kilku kategorii i zostały wprowadzone aktem wyższego rzędu niezależnie od woli samorządów

Więcej – dla zainteresowanych, jak i dlaczego urząd chce zajrzeć do naszych kieszeni

Podatek od nieruchomości tj. gruntów i budowli i budynków w tym od lokali mieszkalnych

Tutaj wójt Zdzisław Dulias, również zaproponował podwyżki podatków. Na skanie zaproponowane stawi z dopiskiem o skali podwyżki:

Jest to głównie 15% podwyżka podatków z odstępstwem dla gruntów pod wodą i lokali mieszkalnych.

 

Skąd 2000% podwyżki podatku od lokali mieszkalnych?

Poprzednia kwota podatku to 1gr/m. kw. Teraz zaproponowana to 20gr. Matematycznie daje to %, który robi wrażenie. Choć kwoty na których operujemy sa stosunkowo niewielkie.

Co jednak bardziej istotne?

Dotychczas kowta podatku od metra kwadratowego powierzchni mieszkańa zapisana w uchwale rady nie miała znaczenia. Wszystkie lokale mieszkalne, niewykorzystywane na działalność gospodarczą, były osobną uchwałą zwalniane z tego podatku. Dlatego jako mieszkańcy gminy Wierzbica, nie płaciliśmy tego podatku.

Tym razem wójt Zdzisław Dulias zaproponował zniesienie tego zwolnienia i ustalił nową stawkę podatku.

Dlaczego sprzeciwiliśmy się tym podwyżkom i likwidacji wspomnianego zwolnienia

Kwota podatku od mieszkania jaką musielibyśmy zapłacić gdyby ta uchwała weszła w życie i zniesieniu zwolnieniea, dla mieszkania 50m.kw byłaby to kwota 10zł/rok i oczywiście dla 200-metrowego domu 40zł/rok.

Nie są to duże kwoty jest jedak jedno wielkie

ALE

jeżeli mieszkańcy mogliby liczyć na coś w zamian opłacone z tego podatku. np. kosze na śmieci, nowe chodniki, remont starych, oświetlenie tychże chodników, place zabaw, parkingi, poprawę stanu innych obiektów użyteczności publicznej jak świetlice wiejskie lub cokolwiek innego wartościowego co przyczyniłoby się do poprawy komfortu życia mieszkańców na terenie naszj gminy to może nawet i byłoby u nas mieszkańców jakieś zrozumienie dla tego podatku.

A jak jest?

Obserwuję, oczywiście nie tylko ja, że łatwiej jest urzędowi wyciągnąć rękę do podatnika, niż spojrzeć mu na siebie. Wprowadzenie podatku od mieszkań urząd oszacował na ok. 60 000zł dodatkowych wpływów do budżetu, jednak dla przykładu, na opieszałości w realizacji zadań z obszaru wodociągów i kanalizacji straciliśmy już 5x tyle w ciągu ostatniego roku bo blisko 400 000zł z ponad 2-milionowej dotacji przez samą tylko inflację. Cóż, o tym jak uciekają urzędowi pieniądze napiszę szerzej innym razem.

Makroekonomia w 10 stopniu uproszczenia…

Dodatkowo sytuacja makroekonomiczna kraju jest zła i wciąż się pogarsza. Kurczy się zasobność portfeli, a dookoła chyba wszystko, bez wyjątku, drożeje. Czy to jest dobry moment na podnoszenie obciążeń? Podatku od autobusów żeby przewozy były droższe, od powerzchni sklepów spożywczych abyśmy mieli droższą żywność? Czy powinniśmy uszczuplać zyski przedsiębiorców?

Co ciekawe, uzasadnieniem do wszystkich zaproponowanych przez wójta Zdzisława Dulias podwyżek podatków było argument… bo jest inflacja i że… jacyś bliżej niedookreśleni ludzie, chcą podwyższenia podatków. Każdy kto orientuje się w tym jak działają finanse wie, że to nietrafione uzasadnienie. Podwyżka podatków stanowi przecież dodatnie sprzężenie zwrotne i dodatkowo podkręca inflację pogarszając ogólną sytuację.

Są tacy, którzy chcą podwyżki podatków – poinformował wójt.

Ci którzy chcą podwyższenia, podatków – a znam takich, proszę, niech przyjdą i dadzą darowiznę na rzecz gminy – da się to zrobić. Są to jednak osoby utrzymujące się z podatków, którym udało się wmówić, że nie ma dla nich pieniędzy, także na podwyżki bo radni nie chcą. Nie chcą więc, żeby gmina miała więcej pieniędzy, tylko żeby to były pieniądze dla nich.

Podatek od środków transportowych

Skoro już wsponiane zostały autobusy, to wójt również tutaj zaproponował ok. 15% podwyżkę podatków. Propozycji wójta Rada nie przyjęłą. Zmienione zostało jedynie kilka stawek minimalnych, wymuszone przez akt prawny wyższego rzędu – niezależny od Rady Gminy.

Podatek rolny

Wójt zaproponował podwyżkę podatku rolnego o 15% w stosunku do stawki z roku ubiegłego, która miałaby wzrosnąć z 39,40 zł na 45,40 zł za 1 dt. Z naszej strony, tj. radnych, którzy nie akceptują zwykle wszystkiego co im się podstawi pod nos, padł w kierunku wójta wniosek, aby wprowadził autopoptawkę i zmienił w uchwale kwotę podatku z 45,40zł, 39,40zł, pozostawiając ją jednocześnie na ubiegłorocznym poziomie. Do wniosku tego odniósł się negatywnie, jednak zmienił z czasem swoje zdanie dostrzegając, ze przegra to głosowanie.

Ostatecznie, stawka podatku rolnego nie uległa zmianie.

Możesz podzielić się linkiem do tego artykułu

Autor: Tomasz Ziółczyński

Automatyka przemysłowa, mikrokontrolery, elektronika embedded oraz IoT, programowanie, budowa maszyn – tym się zajmuję zawodowo… głównie… i nawet to lubię.

Obecnie, z woli części mieszkańców – radny gminy Wierzbica.