… jak długo i ile na tym ostatecznie stracimy. Inflacja pożera z każdym dniem znaczącą część funduszy przeznaczonych na remont tej drogi. 300 tys. zł leżące odłogiem w kasie gminy traci w ciągu roku tylko wg oficjalnego wskaźnika inflacji przeszło 50 tys. zł, czyli teraz warte jest już tylko 250 tys. zł. A użytkownicy drogi poruszają się po coraz gorszej nawierzchni.

Oto i ona sama, droga w Rzeczkowie…

Pierwsze podejście urzędu do sprawy

W tym roku (2022) miało to wreszcie nastąpić. Do gminy wpłynęły pieniądze z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie jej przebudowy.

Wysokość dotacji prowadzonej do budżetu gminy 22 lipca to 184 000zł. Fundusze te uzupełniono środkami własnymi gminy do kwoty 480 tysięcy.

Przetarg na przebudowę drogi o dł. 843m – od skrzyżowania z drogą powiatową do drugiego zakrętu – ogłoszono 27 czerwca, na miesiąc przed wprowadzeniem finansowania do budżetu. W specyfikacji do przetargu poinformowano, że planuje się przeznaczyć 467 888,66zł na sfinansowanie tego zadania.

Najniższą złożoną ofertą było 907 740,00zł. tj. blisko dwa razy więcej niż zaplanował przeznaczyć na to urząd.

W konsekwencji postępowanie przetargowe unieważniono, uzasadniając, że:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Drugie podejście 0+350

Drugi przetarg ogłoszono 19 września już nie na 843 ale na jedyne 350m drogi – dla zobrazowania znającym tę drogę -do pierwszego zakrętu.

Tym razem, na sfinansowanie zadania urząd przeznaczył 420 000zł pomimo, że w budżecie na ten cel zapisane było od ponad miesiąca 480 000zł.

4 października otworzono oferty. Wpłynęło 3 z czego najniższa na 482 990,25zł.

26 pażdziernika zwiększono kwotę 480 000zł znajdująca się w budżecie o 8 000zł, w wyniku czego przeznaczono na przebudowę tejże drogi 488 000zł.

Ostatecznie, 4 listopada, wybrano najniższą spośród złożonych ofert tj. 482 990,25zł.

– Będzie nowy asfalt! – wydadzą okrzyk zadowoleni, umiejący liczyć mieszkańcy. Wszak 488 000 to więcej niż 482 990,25zł.

Jednak, w dokumencie sprzed kilku dni, a dokładnie z 19 listopada, urząd informuje:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

i unieważnia tym uzasadnieniem postępowanie przetargowe.

Jakie są powody? Co dalej z dotacją?

Będziemy o to pytać na sesji Rady Gminy Wierzbica. Ta już 24 listopada o godzinie 9.00. Transmisja w internecie dostępna będzie najprawdopodobniej tutaj.

Możesz podzielić się linkiem do tego artykułu

Autor: Tomasz Ziółczyński

Automatyka przemysłowa, mikrokontrolery, elektronika embedded oraz IoT, programowanie, budowa maszyn – tym się zajmuję zawodowo… głównie… i nawet to lubię.

Obecnie, z woli części mieszkańców – radny gminy Wierzbica.