Chodnik Osada-Wiatraczna czy też Wiatraczna-Osada, zależy z której strony się idzie, jest w bardzo złym stanie.

Jeszcze na wysokości ulicy Wiatracznej, szeroki na kilka płyt chodnik z biegiem w dół zwęża się by dobiegając do ul. Staszica osiągnął szerokość zaledwie pojedynczej płyty, która też została już zagospodarowana przez przyrodę i nawet jej nie widać.

Poruszający się chodnikiem potykają się, przewracają, kaleczą, brudzą sobie buty i odzież od zalegającego tam błota czy też śniegu w zależności od aury. Omijając trudne do przejścia fragmenty wychodzą na ulicę prosto pod koła jadących samochodów, na bądź co bądź bardzo ruchliwą drogę.

Zwracałem się na sesji do wójta aby zajął się tą sprawą. Mijały miesiące, nic się nie działo.

Nauczony doświadczeniem, że nie mogę liczyć na gminne władze zwróciłem się bezpośrednio do Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (dalej MZDW) w Warszawie w sprawie pilnego oczyszczenia chodnika dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszających się nim osób.

Przyszłość chodnika i przy okazji drogi DW744

Zacznę od drogi wojewódzkiej 744, wzdłuż której biegnie chodnik

MZDW w Warszawie poinformował w swej odpowiedzi, że w chwili jej sporządzania trwało przygotowanie założeń i materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka DW 744 na długości od km 13+502 do km 14+346 (ul. Górna), a przekazane przez gminę materiały, mogą zostać wykorzystane w niewielkim stopniu.

Jak sprawdziłem po słupkach przy drodze, jest to odcinek od mostku na Strudze do w zasadzie końca zabudowań zlokalizowanych przy wylocie na Starachowice. W zasadzie, ponieważ cześć zabudować jest już położona przy „nowym asfalcie” od strony Osin.

Ogłoszenie wspomnianego przetargu na sporządzenie projektu przewidziane jest na I kwartał 2023 roku. Samo opracowanie dokumentacji musi być zwieńczone uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co planowane jest na 2026 rok.

Było o drodze, teraz o dalszych losach chodnika

MZDW zadeklarował, że na wiosnę 2023, MZDW Rejonu Drogowego w Radomiu dokona szczegółowego przeglądu technicznego chodnika i podejmie działania mające na celu oczyszczenie nawierzchni chodnika oraz wykonanie cząstkowych napraw wpływających na bezpieczeństwo jego użytkowników, cała nawierzchnia z płyt betonowych kwalifikuje się do wymiany. Jak zaznaczył MZDW, z uwagi na obecny stan techniczny drogi, działania te będą miały charakter robót doraźnych.

Także – byle do wiosny kochani! I liczę na to, pewnie nie samotnie, że deklaracja MZDW, znajdzie swoje odzwierciedlenie w wykonanych pracach.

Zostaje jeszcze zimowe utrzymanie chodnika

Bo tak być nie może, mamy tu przecież chodnik, tyle, że zasypany…

mam nadzieję, że nie usłyszymy od wójta, że nic się nie da zrobić.

Podsumowując

Przywrócenia chodnika do przyzwoitej formy tj. na czas do przebudowy całej drogi można spodziewać się po jego wiosennym przeglądzie. Droga wojewódzka 744 poczeka na przebudowę co najmniej do 2026 roku.

Możesz podzielić się linkiem do tego artykułu

Autor: Tomasz Ziółczyński

Automatyka przemysłowa, mikrokontrolery, elektronika embedded oraz IoT, programowanie, budowa maszyn – tym się zajmuję zawodowo… głównie… i nawet to lubię.

Obecnie, z woli części mieszkańców – radny gminy Wierzbica.